สภาพอากาศ เรดาร์ตรวจสภาพอากาศ คืออะไร

สภาพอากาศ คำว่าเรดาร์ (Radar) ย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Radio Detection Andอากาศวันนี้ Rangingหมายถึงการใช้คลื่นวิทยุในการค้นหาตำแหน่ง (ทั้งทิศทางและระยะทาง) ของสิ่งที่ต้องการค้นหาหรือที่เรียกว่าเป้า (target) ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้เรดาร์เช่น การใช้ในกิจการทหาร การบิน การเดินเรือ การจราาจร การเกษตร การทำวิจัยและกิจการอุตุนิยมวิทยาแต่ในที่นี้คำว่าเป้าจะหมายถึงเป้าใน

สภาพอากาศ ของประเทศไทยประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

สภาพอากาศ ลักษณะทั่วไป ประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปอากาศวันนี้ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง ส้าหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้้าค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยจะมีก้าลังค่อน