สภาพอากาศ เรดาร์ตรวจสภาพอากาศ คืออะไร

สภาพอากาศ คำว่าเรดาร์ (Radar) ย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Radio Detection Andอากาศวันนี้ Rangingหมายถึงการใช้คลื่นวิทยุในการค้นหาตำแหน่ง (ทั้งทิศทางและระยะทาง) ของสิ่งที่ต้องการค้นหาหรือที่เรียกว่าเป้า (target) ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้เรดาร์เช่น การใช้ในกิจการทหาร การบิน การเดินเรือ การจราาจร การเกษตร การทำวิจัยและกิจการอุตุนิยมวิทยาแต่ในที่นี้คำว่าเป้าจะหมายถึงเป้าใน

สภาพอากาศ ของประเทศไทยประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

สภาพอากาศ ลักษณะทั่วไป ประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปอากาศวันนี้ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง ส้าหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้้าค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยจะมีก้าลังค่อน

สภาพอากาศ 7 วัน 1 – 7 มกราคม 2566

สภาพอากาศ 7 วัน คาดหมายอากาศ 7 วันแบบอินโฟกราฟิก ระหว่างวันที่ 1 – 7 มกราคมอากาศวันนี้ พ.ศ. 2566 คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 – 7 มกราคม พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ