ลิสต์ไว้เลยพิกัดที่เที่ยว “งานวันเด็ก” รอบกรุงเทพฯ 2566 พาลูกๆไปไหนดี

เป็นที่ทราบกันดีว่า วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในทุกๆ ปี ถูกจัดให้เป็น “วันเด็กแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศเห็นความสำคัญของอนาคตของชาติ และเป็นการกระตุ้นให้เด็กเห็นบทบาทของตนเองที่เที่ยวในร่ม ให้มีส่วนร่วมในสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้า

โดยวันเด็กในปีนี้ 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เชื่อว่าผู้ปกครองหล