คอนเทนต์มาแรง วงเสวนาชี้สื่อต้องทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง 2023 แพลตฟอร์มเปลี่ยนโลก สื่อปรับใหญ่ คนไทยจะรู้เท่าทันสื่ออย่างไร ชี้สื่อต้องผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ-ต้องทำสิ่งที่ชำนาญ-เข้าใจพฤติกรรมผู้ชม-ผู้บริโภคต้องปรับตัวไปพร้อมกับสื่อ หมายเหตุสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org): รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2565 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานประกาศผลรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยภายในงานได้จัดเสวนา หัวข้อเรื่อง ‘2023 แพลตฟอร์มเปลี่ยนโลก สื่อปรับใหญ่ คนไทยจะรู้เท่าทันสื่ออย่างไร?’