กฎหมาย คาร์ซีท เทคนิคฝึกลูกนั่ง”คาร์ซีท – Car Seat” ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

สหราชอาณาจักร เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือความสูงน้อยกว่า 135 เซนติเมตร ต้องนั่งคาร์ซีท หรือ เบาะเสริม ( Booster Seat)เยอรมนี ต้องมีสายรัดนิรภัยสำหรับเด็กที่ได้รับอนุมัติตาม UN R44/R129 สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปีหรือส่วนสูงน้อยกว่า 150 เซนติเมตร วิธีติดตั้งคาร์ซีท และเด็กต้องใช้คาร์ซีทในแท็กซี่ด้วย