สภาพอากาศ 7 วัน 1 – 7 มกราคม 2566

สภาพอากาศ 7 วัน คาดหมายอากาศ 7 วันแบบอินโฟกราฟิก ระหว่างวันที่ 1 – 7 มกราคมอากาศวันนี้ พ.ศ. 2566 คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 – 7 มกราคม พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ