แท็กซี่ไม่ขัดข้อง “แกร็บแท็กซี่” วิ่งบริการร่วมสนามบิน แก้แออัด

แท็กซี่  เบอร์แท็กซี่  แท็กซี่ ภาษาอังกฤษ  จองแท็กซี่  แท็กซี่อุดร  ศูนย์แท็กซี่  รถแท็กซี่  เรียกแท็กซี่ 2565  เรียกแท็กซี่

แท็กซี่ไม่ขัดข้อง “แกร็บแท็กซี่” วิ่งบริการร่วมสนามบิน แก้แออัดสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย” ไม่ขัดข้อง แกร็บแท็กซี่มาวิ่งบริการร่วมภายในท่าอากาศยาน ช่วยแก้แออัดเบอร์แท็กซี่ ย้ำต้องผ่านการรับรองจาก “กรมการขนส่งทางบก” ถูกกฎหมาย แนะ ทอท. จัดที่จอดรถให้เฉพาะ ป้องกันกีดขวางจราจรนายศดิศ ใจเที่ยง นายกสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้เสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อนำบริการแกร็บแท็กซี่มาปรับใช้ภายในท่าอากาศยาน แท็กซี่ ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารในการเรียกใช้บริการ และแก้ไขปัญหาขาดแคลนรถแท็กซี่ภายในท่าอากาศยาน ภายใต้สังกัด ทอท. โดยเฉพาะท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น

แท็กซี่ไม่ขัดข้อง “แกร็บแท็กซี่” วิ่งบริการร่วมสนามบิน แก้แออัด

เบอร์แท็กซี่

ในฐานะที่สมาคมแท็กซี่สาธารณะไทยได้ให้บริการแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจองแท็กซี่ ไม่ได้ขัดข้องกับนโยบายของภาครัฐแต่อย่างใด เพราะการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ช่วยแก้ปัญหาแท็กซี่ไม่เพียงพอที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานได้ เพราะขณะนี้ยอมรับ แท็กซี่ที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานมีประมาณ 2,500 คัน ถ้าเทียบกับช่วงยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 มีที่ผ่านมาแท็กซี่อุดร ทำให้แท็กซี่ได้รับผลกระทบหายไปจากระบบ และยังไม่กลับมาให้บริการเหมือนเดิม… สามารถติดตามต่อได้ที่ADVERTISEMENTนายศดิศ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามแกร็บ

แท็กซี่ไม่ขัดข้อง “แกร็บแท็กซี่” วิ่งบริการร่วมสนามบิน แก้แออัด

จองแท็กซี่

แท็กซี่ที่จะนำมาให้บริการที่ท่าอากาศยาน ต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกศูนย์แท็กซี่ กำหนด เหมือนกับแท็กซี่ที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานทุกอย่าง ทั้งรถ และคนขับรถจะต้องถูกกฎหมาย ส่วนในกลุ่มรถยนต์รับจ้างที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น ต้องผ่านการรับรองจาก ขบ. เช่นกัน เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานให้บริการเดียวกันเมื่อเวลา 09.10 พ.ทอท.การผลักดันโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานทั่วประเทศ โดยปรับปรุง

แท็กซี่ไม่ขัดข้อง “แกร็บแท็กซี่” วิ่งบริการร่วมสนามบิน แก้แออัด

แท็กซี่ ภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ขอให้ ทอท. จัดที่จุดจอดรถเฉพาะแกร็บแท็กซี่ให้เป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการใช้บริการ และไม่กีดขวางการจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งขอให้สมาคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ศูนย์แท็กซี่ และตรวจสอบในการให้บริการของแกร็บแท็กซี่ที่เข้ามาให้บริการในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยโดย เรียกแท็กซี่ 2565 ทอท.จะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การดูแล อาทิ ปัญหาการขาดแคลนรถแท็กซี่จองแท็กซี่ แท็กซี่ที่ลงทะเบียนให้บริการภายในท่าอากาศยานที่ผ่านมายังกลับมาให้บริการไม่เต็ม 100% ตัวอย่าง ท่าอากาศยานดอนเมือง ที่มีแท็กซี่ลงทะเบียนไว้ 2,500 คัน ขณะนี้กลับมาให้บริการเพียง 500 คัน ส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลงทะเบียนไว้ 5,000 คัน ปัจจุบันกลับมาให้บริการประมาณ 2,500 คัน ส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบต้องรอคิวแท็กซี่เป็นเวลานานปัญหาการขาดแคลนรถแท็กซี่ตอนนี้ เห็นภาพชัดเจนในท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งที่ผ่านมาบางวันผู้โดยสารต้องรอคิวรถแท็กซี่ถึง 700 คิว ขณะที่แท็กซี่กลับมาให้บริการเพียง 500 คิว และบางคันเข้าไปส่งผู้โดยสารในเมืองเจอปัญหารถติด จึงไม่สามารถทำเวลากลับมาเข้าคิวได้เร็วเพียงพอต่อความต้องการ” นายนิตินัย กล่าวแท็กซี่

ขอบคุณเครดิต www.dailynews.co.th

ข่าวแนะนำ