เราต้องเก่งแบบไหน ถึงจะเข้าตานาย โดยไม่เสียแรงเปล่า

อยากเก่งทุกด้าน  วิธี ทำให้หัวหน้า ประทับใจ  ทํา งานไม่เข้า ตา หัวหน้า  อยากเก่งต้องขยัน  ทํา งานดี แต่ ไม่มี ใครเห็น  วิธี พูดกับเจ้านาย  วิธี ตอบ คำถาม เจ้านาย  หัวหน้า สั่งงาน ไม่รู้ เรื่อง

เราต้องเก่งแบบไหนถึงจะเข้าตานาย  เราต้องเก่งแบบไหน ถึงจะเข้าตานาย โดยไม่เสียแรงเปล่า

้ะ้

หัวหน้า สั่งงาน ไม่รู้ เรื่อง

การแข่งขันในตลาดแรงงาน ปัจจุบันมีความเข้มข้นขึ้นทุกวัน คนเก่งเท่านั้นที่จะได้โอกาสเติมเต็มอยากเก่งทุกด้านตำแหน่งงานว่างในบริษัทที่มีชื่อเสียงและ มีความมั่นคง พูดอย่างนี้หลายคนอาจจะท้อใจว่าถ้าเรียนไม่เก่ง เกรดไม่ดีก็จะหางานทำไม่ได้ใช่ไหมความจริงคำว่า คนเก่ง ไม่ได้หมายถึง คนที่เรียนเก่งเท่านั้น เพราะคนที่เรียนเก่งอาจไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้คนที่นายจ้างต้องการจะต้องเก่ง ในเรื่องอื่น ๆ ด้วยอย ากทราบแล้วใช่ไหมว่า วิธี ตอบ คำถาม เจ้านาย การเป็นคนเก่งนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมีวิธีที่จะเป็นคนทำงานเก่งในสายตานายจ้างมาฝากกันค่ะ

 

ต้องเก่งแบบไหน

ทํา งานไม่เข้า ตา หัวหน้า

1. อดทนต่อความเหนื่อยย ากคนที่หนักเอาเบาสู้ ไม่กลัวความลำบากย่อมจะสามารถฝ่าฟั น วิธี ทำให้หัวหน้า ประทับใจ อุปสรรคได้ดีกว่าคนที่ยอมแพ้และถอดใจ ง่าย ๆ คนเราถ้ากลัวความลำบากก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จได้คนที่มีความอ ดท นย่อมเป็นที่หมายปองของบริษัท เพราะเขาสามารถมั่นใจได้ว่า คนที่มีความอดทนจะไม่ทิ้งงานไปกลางคันหรือทำให้เขาได้รับความเดือนร้อนเสียหายอย่างแน่นอน2. กระตือรือร้นในการทำงานนายจ้างชอบคนมีไฟ มีพลั ง ในการทำงาน ดังนั้นคุณต้องแสดงให้นายจ้างเห็นถึงความปรารถนา ที่จะทำงานในหน่วยงานของเขา และพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับบริษัทของเขาพาให้หน่วยงาน ของเขาก้าวหน้า ด้วยแผนงานใหม่ ๆ ที่คุณคิดขึ้นเพื่อให้บริษัทพัฒนาขึ้นเสมอ ๆ3. รู้ลึกในงานที่ทำความรู้เฉพาะด้าน เป็นสิ่งที่จำเป็น การรู้ลึกรู้จริงในเรื่อง

เมื่อธงรุ้งโบกไชน

วิธี ทำให้หัวหน้า ประทับใจ

ใดเรื่องหนึ่งก็ทำให้คุณได้เปรียบกว่าคนอื่น ๆ แล้ว ตอนที่คุณเรียน คุณอาจรู้แค่พื้นฐานแต่หากคุณทํา งานไม่เข้า ตา หัวหน้าได้ลองศึกษาเพิ่มเติมก่อนสมัครงานเช่น ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือหาซื้อหนังสือดี ๆ มาอ่ า นสักเล่ม คุณก็จะมีความรู้มากกว่าคนอื่น ๆ แล้ว ซึ่งจะทำให้คุณได้เปรียบและมีโอกาสได้งานมากกว่า4. รู้จักบริหารข้อมูลคนที่รู้จัก บริหารข้อมูล ก็จะรู้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไหนควรจะเก็บไว้ที่ใด เรื่องไหนควรจะทิ้งไปบ้ าง เวลาเจ้านายเรียกหาข้อมูลเรื่องไหน จะได้ค้นได้สะดวก รวดเร็วทันใจแถมบนโต๊ะยังดูสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้ว

5. ไหวพริบดี แก้ปัญหาไวในชีวิตเราย่อมต้องมีปัญหา ผ่านเข้ามาให้เราได้แก้ไขและ เรียนรู้ อยากเก่งต้องขยันการฝึกคิดแก้ปัญหาบ่อย ๆ จะทำให้เรารู้เท่าทันปัญหา และสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันการณ์และเมื่อเราได้โอกาสในการสัมภาษณ์งานก็ควรจะบอกให้นายจ้าง ทราบในประเด็นนี้ด้วย ว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจอย่างไรบ้ างเมื่อนายจ้างเห็นว่าคุณเป็นคนมีไหวพริบในการแก้ปัญหาคุณก็จะโดดเด่นขึ้นอันดับในใจของเขาแล้วเพราะหากเขารับคุณ เข้าทำงาน เขาสามารถมั่นใจได้ว่าคุณแก้ปัญหาเองเป็น โดยไม่ต้องแบกปัญหามาให้เขาแก้ไขให้ตลอดเวลา

6. บุคลิกดีFirst Impression ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณได้งาน หรือไม่ บุคลิกดี ไม่จำเป็นต้องสวย หล่อ เพียงแค่เป็นตัวของตัวเอง เป็นธรรมชาติเป็นคนมีความมั่นใจในแบบฉบับของตัวเองพูดจาฉะฉาน ฉลาดที่จะพูด คนที่มีบุคลิกดี ย่อมเด่นสะดุดตา นายจ้าง และโอกาสที่คุณจะได้งานที่คุณสมัครนั้นก็มีสูงด้วย7. มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆด้วยความที่ยุคนี้ เป็นยุคดิจิทัล ควรอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะจะมีความสำคัญและ มีประโยชน์ในการทำงานยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก8. มนุษย์สัมพันธ์ดีใคร ๆ

ก็ชอบคนที่มี มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่น ๆ ได้ง่าย ปรับตัวได้ง่าย เพราะในการทำงานนั้หัวหน้า สั่งงาน ไม่รู้ เรื่องน เราไม่อาจทำงานได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องอาศัยหลาย ๆ ฝ่ายร่วมกันดังนั้น คนที่จะทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น จำเป็นต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย

9. มีวินัยความตรงต่อเวลาแสดงถึง ความมีวินัยของบุคคลนั้น ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี การมาทำงานตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา จะทำให้การดำเนินการไม่สะดุดติดขัดหรือ เสียจังหวะในการส่ง-รับไม้ในขั้นตอนต่างๆ งานก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่มีการเอาเปรียบหรือกินแรงใคร

รู้หลายภาษาย่อมได้เปรียบภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติหรือ ทํา งานดี แต่ ไม่มี ใครเห็น  บริษัทที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ แต่ในบ้ านเราก็ไม่ได้มีบริษัทต่างชาติเฉพาะที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นบริษัทของจีนญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมันก็มีมากหรือแม้จะทำงานในบริษัทฝรั่ง หรือบริษัทคนไทย ก็อาจต้องติดต่อกับคนต่างชาติ จากประเทศเหล่านั้น การมีความรู้หลาย ๆภาษาจะช่วยให้คุณมีตัวเลือกมากขึ้น11. ทันโลกทันเหตุการณ์ติดตามข้อมูลข่าวส ารอยู่เสมอ เพื่อให้คุณเป็นคนที่ทันสมัย คิดงานและนำเสนอผลงานได้เหมาะสม กับยุคสมัย

 

จะรับมืออ

หัวหน้า สั่งงาน ไม่รู้ เรื่อง

ไม่ล้าหลัง ตกยุค และการรู้ความเคลื่อนไหวของเรื่องต่าง ๆยังทำให้คุณเข้ากับเพื่อนฝูงได้ง่าย คุยกันรู้เรื่องวิธี พูดกับเจ้านาย นอกจากนั้นการคุยกัน ยังทำให้คุณได้รู้จักพูด รู้จักคิดมากขึ้น และที่สำคัญ ทำให้รู้จัก รู้นิสัยใจคอฝ่ายตรงกันข้ามดีขึ้นอีกด้วยหากคุณอย ากเป็นคนเก่งในสายตานายจ้าง ลองปรับเปลี่ยนตนเอง ตามคำแนะนำข้างต้นกันดูนะคะ ทุกข้อที่กล่าวมาไม่ย ากเกินความตั้งใจจริงของคุณอย่างแน่นอน เราต้องเก่งแบบไหนถึงจะเข้าตานาย

เครดิต    fahhsai.com

 

เเนะนำ