สภาพอากาศ 7 วัน 1 – 7 มกราคม 2566

สภาพอากาศ 7 วัน  อากาศวันนี้  กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้  สภาพอากาศวันพรุ่งนี้  เช็คสภาพอากาศล่วงหน้า  พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน กรมอุตุ  เรดาร์ตรวจสภาพอากาศ  พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือน  พยากรณ์อากาศดาวเทียม  เช็คสภาพอากาศ

 

 

สภาพอากาศ 7 วัน คาดหมายอากาศ 7 วันแบบอินโฟกราฟิก ระหว่างวันที่ 1 – 7 มกราคมอากาศวันนี้ พ.ศ. 2566 คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 – 7 มกราคม พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง ข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ

สภาพอากาศ 7 วัน 1 - 7 มกราคม 2566 (1)

อากาศวันนี้

สภาพอากาศวันพรุ่งนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงระวังอันตรายการสัญจร ในบริเวณที่มีหมอก และระวังภัยที่เกิดจากลมแรงและอากาศแห้ง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ตลอดช่วง ออกประกาศ 01 มกราคม เช็คสภาพอากาศล่วงหน้า2566 11:00 น. คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 1 – 7 มกราคม พ.ศ. 2566 ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 1 – 2 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 10 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศ 7 วัน 1 - 7 มกราคม 2566 (2)

กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้

พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน กรมอุตุอุณหภูมิต่ำสุด 14 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในช่วงวันที่ 5 – 7 ม.ค. 66อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 31 องศาเซลเซียส เรดาร์ตรวจสภาพอากาศบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. ภาคกลางในวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศ 7 วัน 1 - 7 มกราคม 2566 (3)

สภาพอากาศวันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 1 เดือนอุณหภูมิต่ำสุด 17 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในช่วงวันที่ 6 – 7 ม.ค. 66 อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตรพยากรณ์อากาศดาวเทียม ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)ในช่วงวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่จังหวัดสงขลาขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

สภาพอากาศ 7 วัน 1 - 7 มกราคม 2566 (4)

เช็คสภาพอากาศล่วงหน้า

เช็คสภาพอากาศตั้งแต่จังหวัดปัตตานีลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลในวันที่ 2 – 7 ม.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส สภาพอากาศ 7 วัน

 

ขอบคุณเครดิต                bangkokbiznews

 

ข่าวแนะนำ