ข่าวล่าสุด อนุรักษ์ยอมถอย ให้สร้างเขื่อน

ข่าวล่าสุด  ข่าวล่าสุด ไทยรัฐ  ข่าววันนี้ ล่าสุด 2565  ข่าวล่าสุด kapook  ข่าวประเด็นร้อนวันนี้  ข่าววันนี้ ล่าสุด 2564  ข่าววันนี้สด  ข่าวสดวันนี้  ข่าวไทยรัฐวันนี้  ข่าวด่วน วันนี้  ข่าว ประเด็นร้อน วันนี้  ข่าวสด วันนี้

 

ข่าวล่าสุด อนุรักษ์ยอมถอย ให้สร้างเขื่อน (1)

ข่าวล่าสุด อนุรักษ์ยอมให้สร้างเขื่อนกันคลื่นหาดแม่รำพึง ข่าวล่าสุด ไทยรัฐอ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ แต่ขอให้แก้ไขปรับปรุงแบบให้สอดรับกับสภาพชายหาด ชาวบ้านเฮรอมานานตั้งแต่พายุปาบึก วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลข่าววันนี้ ล่าสุด 2565 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน โดยมี วิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มสนับสนุน และกลุ่มคัดค้าน กลุ่ม Save หาดแม่รำพึง กลุ่ม Beach for life เพื่อหาข้อสรุปในการก่อสร้าง หลังจากที่หยุดการก่อสร้างมาแล้วปีเศษ

ข่าวล่าสุด อนุรักษ์ยอมถอย ให้สร้างเขื่อน (2)

ข่าวล่าสุด ไทยรัฐ

เนื่องจากถูกชาวบ้านบางข่าวล่าสุด kapook ส่วนคัดค้านสืบเนื่องจาก อบต.แม่รำพึง ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งมายังกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่คลองบางสะพานถึงคลองแม่รำพึง ความยาว 4,500 เมตร ประสบปัญหาการกัดเซาะเป็นระยะเวลานาน เมื่อปลายปี 2561 ขณะที่มีพายุปาบึกกัดเซาะตลิ่งอย่างรุนแรง ต่อมากรมโยธาธิการได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ความยาว 966 เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ข่าวประเด็นร้อนวันนี้ 306/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 วงเงิน 79 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 5 กันยายน 2566 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 700 วันทังนี้ การจากประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครังนี้ กลุ่มคัดค้านยินยอมให้ดำเนิน

ข่าวล่าสุด อนุรักษ์ยอมถอย ให้สร้างเขื่อน (3)

ข่าววันนี้ ล่าสุด 2565

ข่าววันนี้ ล่าสุด 2564การก่อสร้างต่อไปได้ แต่ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงแบบให้สอดรับกับชายหาดข่าวสดวันนี้ และนำเสนอแบบร่างนี้ ให้กลุ่มคัดค้านและกลุ่มสนับสนุน พิจารณาอีกครั้งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล “เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ข่าววันนี้สด และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล” ผุดขึ้นหลายแห่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยหนึ่งในนั้นบริเวณหาดแม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงของกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณประจำปี 2564 ความยาว 900 เมตร มูลค่าการก่อสร้าง 79.94 ล้านบาทเช่นเดียวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกั้นตลิ่งหลายแห่งก่อนหน้านี้ ที่เกิดมีข้อถกเถียง ข้อสังเกตจากประชาชน ภาคเอกชน นักวิชาการ นักอนุรักษ์ฯ รวมถึงสื่อมวลชนฯ มาโดยตลอด

ข่าวล่าสุด อนุรักษ์ยอมถอย ให้สร้างเขื่อน (4)

ข่าวล่าสุด kapook

ข่าวไทยรัฐวันนี้ ถึงความโปร่งใส ความจำเป็น ผลดี ผลเสีย ผลกระข่าวด่วน วันนี้ทบที่เกิดขึ้น ความคุ้มค่างบประมาณไปจนถึงการตั้งคำถามว่า จริงๆ แล้วการตั้งโครงการขึ้นมา ทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนในพื้นที่ จริงหรือ..อบต.ทำหนังสือของบประมาณไปที่กรมโยธาฯ 3 รอบทีมงาน ไทยรัฐออนไลน์ ได้ลงพื้นที่หาข้อมูลในเรื่องนี้ พบว่า จุดเริ่มต้นของโครงการฯ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 โดย อบต.แม่รำพึง ได้ทำหนังสือ ที่ ปข.71907/259 ถึงโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ต.แม่รำพึง จำนวน 2 โครงการ คือ1.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และขุดลอกริมคลองบางสะพาน ในพื้นที่ ม.8 ต.แม่รำพึง

ข่าวล่าสุด อนุรักษ์ยอมถอย ให้สร้างเขื่อน (5)

ข่าวประเด็นร้อนวันนี้

ข่าว ประเด็นร้อน วันนี้2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดแม่รำพึง หมู่ 1- หมู่ 5 ต.แม่รำพึง เพื่อ “บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกว่า 240 ครัวเรือนตลอดแนวชายฝั่งหาดแม่รำพึง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ระยะทางประมาณ 13,800 เมตร” และต่อมา อบต.แม่รำพึงได้ข่าวสด วันนี้มีหนังสือที่ ปข 71903/45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอให้เร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหากัดเซาะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนี้อีกครั้งจากนั้น ช่วงต้นเดือน ม.ค. 2562 พายุปาบึกได้ก่อให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกระแสลมพัดอย่างรุนแรง คลื่นในทะเลสูง 3-5 เมตร ได้พัดเข้าสู่ชายฝั่งหมู่ที่ 5 ทำให้ต้นไม้ที่อยู่ริมทะเลโค่นล้มได้รับความเสียหาย ข่าวล่าสุด

 

ขอบคุณเครดิต             thansettakij

 

ข่าวแนะนำ